Mã bưu điện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

Lâm Hà là huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lâm Đồng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng: 66300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66300

2

Huyện ủy huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66301

3

Hội đồng nhân dân huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66302

4

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66304

6

Thị Trấn Đinh Văn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66306

7

Xã Nam Hà huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66307

8

Xã Phi Tô huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66308

9

Xã Đạ Đờn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66309

10

Xã Tân Văn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66310

11

Xã Tân Hà huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66311

12

Xã Gia Lâm huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66312

13

Thị Trấn Nam Ban huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66313

14

Xã Đông Thanh huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66314

15

Xã Mê Linh huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66315

16

Xã Phu Sơn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66316

17

Xã Phuc Thọ huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66317

18

Xã Tân Thanh huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66318

19

Xã Hoài Đức huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66319

20

Xã Liên Hà huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66320

21

Xã Đan Phượng huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66321

22

Bưu Cục Phát Lâm Hà huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66350

23

Bưu Cục Tân Hà huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66351

24

Bưu Cục Nam Ban huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

66352