Mã bưu điện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

Đạ Tẻh là huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lâm Đồng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đạ Tẻh thuộc tỉnh Lâm Đồng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng: 66600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66600

2

Huyện ủy huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66601

3

Hội đồng nhân dân huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66602

4

Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66604

6

Thị Trấn Đạ Tẻh huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66606

7

Xã Đạ Kho huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66607

8

Xã Hà Đông huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66608

9

Xã Triệu Hải huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66609

10

Xã Đạ Pal huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66610

11

Xã Quảng Trị huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66611

12

Xã Mỹ Đức huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66612

13

Xã Quốc Oai huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66613

14

Xã An Nhơn huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66614

15

Xã Hương Lâm huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66615

16

Xã Đạ Lây huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66616

17

Bưu Cục Phát Đạ Tẻh huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

66625