Mã bưu điện Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Đà Lạt là thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lâm Đồng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-lam-dong

Mã bưu điện thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng: 66100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66100

2

Thành ủy thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66104

6

Phường 8 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66106

7

Phường 7 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66107

8

Phường 6 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66108

9

Phường 2 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66109

10

Phường 1 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66110

11

Phường 9 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66111

12

Phường 12 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66112

13

Phường 5 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66113

14

Xã Tà Nung thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66114

15

Phường 4 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66115

16

Phường 3 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66116

17

Phường 10 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66117

18

Phường 11 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66118

19

Xã Xuân Thọ thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66119

20

Xã Xuân Trường thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66120

21

Xã Trạm Hành thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66121

22

Bưu Cục Phát Đà Lạt thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66150

23

Bưu Cục KHL Đà Lạt thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66151

24

Bưu Cục Phù Đổng Thiên Vương thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66152

25

Bưu Cục Phan Đình Phùng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66153

26

Bưu Cục Phan Chu Trinh thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66154

27

Bưu Cục Quang Trung thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66155

28

Bưu Cục Thái Phiên thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66156

29

Bưu Cục Trần Phu thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66157

30

Bưu Cục Cầu Đất thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66158

31

Bưu Cục Trung tâm hành chính tỉnh thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66198

32

Bưu Cục Hệ 1 Lâm Đồng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

66199