Mã bưu điện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Tân Uyên là huyện thuộc tỉnh Lai Châu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lai Châu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tân Uyên thuộc tỉnh Lai Châu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu: 30700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30700

2

Huyện ủy huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30701

3

Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30702

4

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30704

6

Thị Trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30706

7

Xã Phúc Khoa huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30707

8

Xã Mường Khoa huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30708

9

Xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30709

10

Xã Nậm Cần huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30710

11

Xã Nậm Sỏ huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30711

12

Xã Tà Mít huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30712

13

Xã Pắc Ta huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30713

14

Xã Hố Mít huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30714

15

Xã Trung Đồng huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30715

16

Bưu Cục Tân Uyên huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

30750