Mã bưu điện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

Phong Thổ là huyện thuộc tỉnh Lai Châu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lai Châu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-lai-chau

Mã bưu điện huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu: 30300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30300

2

Huyện ủy huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30301

3

Hội đồng nhân dân huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30302

4

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30304

6

Thị Trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30306

7

Xã Khổng Lào huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30307

8

Xã Bản Lang huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30308

9

Xã Dào San huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30309

10

Xã Tông Qua Lìn huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30310

11

Xã Pa Vây Sử huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30311

12

Xã Mồ Sì San huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30312

13

Xã Sì Lờ Lầu huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30313

14

Xã Ma Li Chải huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30314

15

Xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30315

16

Xã Mù Sang huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30316

17

Xã Ma Ly Pho huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30317

18

Xã Hoang Thèn huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30318

19

Xã Huổi Luông huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30319

20

Xã Mường So huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30320

21

Xã Lả Nhì Thàng huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30321

22

Xã Nậm Xe huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30322

23

Xã Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30323

24

Bưu Cục Phong Thổ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30350

25

Bưu Cục Mường So huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

30351