Mã bưu điện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

Nậm Nhùn là huyện thuộc tỉnh Lai Châu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lai Châu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-lai-chau

Mã bưu điện huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu: 30500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30500

2

Huyện ủy huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30501

3

Hội đồng nhân dân huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30502

4

Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30504

6

Thị Trấn Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30506

7

Xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30507

8

Xã Pú Đao huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30508

9

Xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30509

10

Xã Trung Chải huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30510

11

Xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30511

12

Xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30512

13

Xã Mường Mô huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30513

14

Xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30514

15

Xã Nậm Manh huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30515

16

Xã Lê Lợi huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30516

17

Bưu Cục Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

30550