Mã bưu điện Lai Châu tỉnh Lai Châu

Lai Châu là thành phố thuộc tỉnh Lai Châu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lai Châu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu: 30100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30100

2

Thành ủy thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30104

6

Phường Quyết Tiến thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30106

7

Phường Quyết Thắng thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30107

8

Xã Nậm Loỏng thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30108

9

Phường Đoàn Kết thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30109

10

Phường Tân Phong thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30110

11

Phường Đông Phong thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30111

12

Xã San Thàng thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30112

13

Bưu Cục Lai Châu thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30150

13

Bưu Cục KHL Lai Châu thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30150

13

Bưu Cục Đoàn Kết thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30150

13

Bưu Cục Hệ 1 Lai Châu thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu

30199