Mã bưu điện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

Tu Mơ Rông là huyện thuộc tỉnh Kon Tum có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Kon Tum mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tu Mơ Rông thuộc tỉnh Kon Tum cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Kon Tum mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum: 60300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60300

2

Huyện ủy huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60301

3

Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60302

4

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60304

6

Xã Đắk Hà huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60306

7

Xã Tu Mơ Rông huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60307

8

Xã Ngọc Yêu huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60308

9

Xã Văn Xuôi huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60309

10

Xã Ngọc Lây huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60310

11

Xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60311

12

Xã Đắk Na huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60312

13

Xã Đắk Sao huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60313

14

Xã Tê Xăng huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60314

15

Xã Đắk Rơ Ông huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60315

16

Xã Đắk Tơ Kan huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60316

17

Bưu Cục Phát Tu Mơ Rông huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

60350