Mã bưu điện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

Ngọc Hồi là huyện thuộc tỉnh Kon Tum có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Kon Tum mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Kon Tum tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-kon-tum

Mã bưu điện huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum: 60500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60500

2

Huyện ủy huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60501

3

Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60502

4

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60504

6

Thị Trấn Plei Cần huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60506

7

Xã Đắk Ang huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60507

8

Xã Đắk Dục huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60508

9

Xã Đắk Nông huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60509

10

Xã Đắk Xú huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60510

11

Xã Pờ Y huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60511

12

Xã Đắk Kan huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60512

13

Xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60513

14

Bưu Cục Phát Ngọc Hồi huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

60550