Mã bưu điện Kon Tum tỉnh Kon Tum

Kon Tum là thành phố thuộc tỉnh Kon Tum có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Kon Tum mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Kon Tum mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum: 60100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60100

2

Thành ủy thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60104

6

Phường Quyết Thắng thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60106

7

Phường Quang Trung thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60107

8

Phường Thắng Lợi thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60108

9

Phường Trường Chinh thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60109

10

Phường Duy Tân thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60110

11

Phường Ngô Mây thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60111

12

Phường Nguyễn Trãi thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60112

13

Phường Trần Hưng Đạo thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60113

14

Phường Lê Lợi thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60114

15

Phường Thống Nhất thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60115

16

Xã Đắk Rơ Wa thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60116

17

Xã Đắk Blà thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60117

18

Xã Đắk Cấm thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60118

19

Xã Vinh Quang thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60119

20

Xã Ngọk Bay thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60120

21

Xã Kroong thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60121

22

Xã Đăk Năng thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60122

23

Xã Đoàn Kết thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60123

24

Xã Ia Chim thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60124

25

Xã Hòa Bình thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60125

26

Xã Chư Hreng thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60126

27

Bưu Cục Phát Kon Tum thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60150

28

Bưu Cục Bến Xe thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60151

29

Bưu Cục Duy Tân thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60152

30

Bưu Cục Phan Đình Phùng thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60153

31

Bưu Cục Trung Tín thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60154

32

Bưu Cục Hoà Bình thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60155

33

Bưu Cục HCC Kon Tum thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60198

34

Bưu Cục Hệ 1 Kon Tum thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

60199