Mã bưu điện Kon Plông tỉnh Kon Tum

Kon Plông là huyện thuộc tỉnh Kon Tum có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Kon Tum mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kon Plông thuộc tỉnh Kon Tum cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Kon Tum tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-kon-tum

Mã bưu điện huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum: 60250

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60250

2

Huyện ủy huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60251

3

Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60252

4

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60253

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60254

6

Xã Đắk Long huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60256

7

Xã Hiếu huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60257

8

Xã Pờ Ê huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60258

9

Xã Ngok Tem huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60259

10

Xã Đắk Ring huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60260

11

Xã Đắk Nên huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60261

12

Xã Măng Bút huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60262

13

Xã Đắk Tăng huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60263

14

Xã Măng Cành huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60264

15

Bưu Cục Phát Kon Plông huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60275

16

Bưu Cục Măng Đen huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

60276