Mã bưu điện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

Đắk Glei là huyện thuộc tỉnh Kon Tum có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Kon Tum mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đắk Glei thuộc tỉnh Kon Tum cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Kon Tum mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum: 60400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60400

2

Huyện ủy huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60401

3

Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60402

4

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60404

6

Thị Trấn Đắk Glei huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60406

7

Xã Xốp huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60407

8

Xã Ngọc Linh huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60408

9

Xã Mường Hoong huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60409

10

Xã Đắk Choong huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60410

11

Xã Đắk Man huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60411

12

Xã Đắk Plô huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60412

13

Xã Đắk Nhoong huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60413

14

Xã Đắk Pét huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60414

15

Xã Đắk KRoong huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60415

16

Xã Đắk Môn huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60416

17

Xã Đắk Long huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60417

18

Bưu Cục Phát Đắk Glei huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

60450