Mã bưu điện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Phú Quốc là huyện thuộc tỉnh Kiên Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Kiên Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Kiên Giang tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-kien-giang

Mã bưu điện huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang: 92500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92500

2

Huyện ủy huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92501

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92502

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92504

6

Thị Trấn Dương Đông huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92506

7

Xã Cửa Dương huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92507

8

Xã Cửa Cạn huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92508

9

Xã Dương Tơ huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92509

10

Xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92510

11

Xã Bãi Thơm huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92511

12

Xã Gành Dầu huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92512

13

Thị Trấn An Thới huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92513

14

Xã Hòn Thơm huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92514

15

Xã Thổ Châu huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92515

16

Bưu Cục Phát Phú Quốc huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92550

17

Bưu Cục Gành Dầu huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92551

18

Bưu Cục An Thới huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92552

19

Bưu Cục Hòn Thơm huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92553

20

Bưu Cục Thổ Châu huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92554

21

Bưu Điện Văn Hóa Xã Ông Lang huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92555

22

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bến Tràm huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92556

23

Bưu Điện Văn Hóa Xã Suối Lớn huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92557

24

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bãi Bổn huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92558

25

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bãi Vòng huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92559

26

Bưu Điện Văn Hóa Xã Cây Sao huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92560

27

Bưu Điện Văn Hóa Xã Rạch Tràm huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92561

28

Bưu Điện Văn Hóa Xã Xà Lực huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

92562