Mã bưu điện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

Giồng Riềng là huyện thuộc tỉnh Kiên Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Kiên Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Giồng Riềng thuộc tỉnh Kiên Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Kiên Giang tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-kien-giang

Mã bưu điện huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang: 92300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92300

2

Huyện ủy huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92301

3

Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92302

4

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92304

6

Thị Trấn Giồng Riềng huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92306

7

Xã Ngọc Thành huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92307

8

Xã Thạnh Hưng huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92308

9

Xã Thạnh Bình huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92309

10

Xã Thạnh Hòa huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92310

11

Xã Bàn Tân Định huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92311

12

Xã Bàn Thạch huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92312

13

Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92313

14

Xã Vĩnh Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92314

15

Xã Vĩnh Phú huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92315

16

Xã Hòa Thuận huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92316

17

Xã Ngọc Chúc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92317

18

Xã Ngọc Hoà huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92318

19

Xã Hoà An huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92319

20

Xã Hòa Hưng huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92320

21

Xã Hoà Lợi huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92321

22

Xã Ngọc Thuận huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92322

23

Xã Thạnh Lộc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92323

24

Xã Thạnh Phước huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92324

25

Bưu Cục Phát Giồng Riềng huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92350

26

Bưu Cục Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

92351