Mã bưu điện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

Vạn Ninh là huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Khánh Hoà mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa: 57200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57200

2

Huyện ủy huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57201

3

Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57202

4

Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57204

6

Thị Trấn Vạn Giã huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57206

7

Xã Vạn Hưng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57207

8

Xã Xuân Sơn huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57208

9

Xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57209

10

Xã Vạn Phú huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57210

11

Xã Vạn Bình huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57211

12

Xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57212

13

Xã Vạn Khánh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57213

14

Xã Vạn Long huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57214

15

Xã Vạn Phước huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57215

16

Xã Đại Lãnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57216

17

Xã Vạn Thọ huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57217

18

Xã Vạn Thạnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57218

19

Bưu Cục Phát Vạn Ninh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57250

20

Bưu Cục Xuân Tự huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57251

21

Bưu Cục Đại Lãnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57252

22

Bưu Cục Vạn Thọ huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

57253