Mã bưu điện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

Trường Sa là huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Khánh Hoà mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa: 57900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57900

2

Huyện ủy huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57901

3

Hội đồng nhân dân huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57902

4

Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57904

6

Thị Trấn Trường Sa huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57906

7

Xã Sinh Tồn huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57907

8

Xã Song Tử Tây huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57908

9

Bưu Cục Phát Trường Sa huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57950

10

Bưu Cục Trường Sa huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57951

11

Bưu Điện Văn Hóa Đảo Trường Sa huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57952

12

Bưu Điện Văn Hóa Đảo Sinh Tồn huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

57953