Mã bưu điện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

Ninh Hòa là thị xã thuộc tỉnh Khánh Hòa có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Khánh Hoà mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa: 57300

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57300

2

Thị ủy thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57301

3

Hội đồng nhân dân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57302

4

Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57304

6

Phường Ninh Hiệp thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57306

7

Xã Ninh Thân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57307

8

Xã Ninh Phụng thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57308

9

Xã Ninh Xuân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57309

10

Xã Ninh Bình thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57310

11

Xã Ninh Quang thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57311

12

Phường Ninh Giang thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57312

13

Phường Ninh Hà thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57313

14

Xã Ninh Lộc thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57314

15

Xã Ninh Ích thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57315

16

Xã Ninh Hưng thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57316

17

Xã Ninh Tân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57317

18

Xã Ninh Sim thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57318

19

Xã Ninh Tây thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57319

20

Xã Ninh Thượng thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57320

21

Xã Ninh Sơn thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57321

22

Xã Ninh An thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57322

23

Xã Ninh Trung thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57323

24

Xã Ninh Đông thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57324

25

Phường Ninh Đa thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57325

26

Xã Ninh Thọ thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57326

27

Phường Ninh Hải thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57327

28

Phường Ninh Diêm thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57328

29

Phường Ninh Thủy thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57329

30

Xã Ninh Phú thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57330

31

Xã Ninh Phước thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57331

32

Xã Ninh Vân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57332

33

Bưu Cục Phát Ninh Hòa thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57350

34

Bưu Cục KHL Ninh Hòa thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57351

35

Bưu Cục Ngã Ba Trong thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57352

36

Bưu Cục Ninh Xuân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57353

37

Bưu Cục Ninh Ích thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57354

38

Bưu Cục Dục Mỹ thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57355

39

Bưu Cục Lạc An thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57356

40

Bưu Cục Hòn Khói thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57357

41

Bưu Cục Ninh Phước thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

57358