Mã bưu điện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

Khánh Vĩnh là huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Khánh Hoà mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-khanh-hoa

Mã bưu điện huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa: 57400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57400

2

Huyện ủy huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57401

3

Hội đồng nhân dân huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57402

4

Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57404

6

Thị Trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57406

7

Xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57407

8

Xã Khánh Phú huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57408

9

Xã Khánh Thành huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57409

10

Xã Cầu Bà huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57410

11

Xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57411

12

Xã Sơn Thái huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57412

13

Xã Giang Ly huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57413

14

Xã Khánh Thượng huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57414

15

Xã Khánh Nam huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57415

16

Xã Khánh Trung huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57416

17

Xã Khánh Hiệp huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57417

18

Xã Khánh Bình huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57418

19

Xã Khánh Đông huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57419

20

Bưu Cục Phát Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

57450