Mã bưu điện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

Khánh Sơn là huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Khánh Hoà mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Khánh Sơn thuộc tỉnh Khánh Hòa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-khanh-hoa

Mã bưu điện huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa: 57550

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57550

2

Huyện ủy huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57551

3

Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57552

4

Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57553

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57554

6

Thị Trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57556

7

Xã Ba Cụm Bắc huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57557

8

Xã Ba Cụm Nam huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57558

9

Xã Sơn Bình huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57559

10

Xã Thành Sơn huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57560

11

Xã Sơn Lâm huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57561

12

Xã Sơn Hiệp huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57562

13

Xã Sơn Trung huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57563

14

Bưu Cục Phát Khánh Sơn huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa

57575