Mã bưu điện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

Diên Khánh là huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Khánh Hoà mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa: 57500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57500

2

Huyện ủy huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57501

3

Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57502

4

Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57504

6

Thị Trấn Diên Khánh huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57506

7

Xã Diên Phú huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57507

8

Xã Diên Điền huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57508

9

Xã Diên Sơn huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57509

10

Xã Diên Lâm huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57510

11

Xã Diên Xuân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57511

12

Xã Diên Đồng huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57512

13

Xã Diên Thọ huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57513

14

Xã Diên Tân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57514

15

Xã Suối Tiên huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57515

16

Xã Diên Lộc huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57516

17

Xã Diên Hòa huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57517

18

Xã Diên Phước huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57518

19

Xã Diên Lạc huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57519

20

Xã Diên Thạnh huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57520

21

Xã Diên Bình huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57521

23

Xã Diên Toàn huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57523

24

Xã Diên An huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57524

25

Bưu Cục Phát Diên Khánh huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57530

26

Bưu Cục Ngã Ba Thành huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57531

27

Bưu Cục Diên Xuân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57532

28

Bưu Cục Diên Phước huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57533

29

Bưu Cục Suối Hiệp huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

57534