Mã bưu điện Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

Cam Ranh là thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Khánh Hoà mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-khanh-hoa

Mã bưu điện thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa: 57800

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57800

2

Thành ủy thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57801

3

Hội đồng nhân dân thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57802

4

Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57804

6

Phường Cam Phú thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57806

7

Phường Cam Lộc thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57807

8

Phường Cam Thuận thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57808

9

Phường Cam Linh thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57809

10

Phường Cam Lợi thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57810

11

Phường Ba Ngòi thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57811

12

Xã Cam Phước Đông thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57812

13

Xã Cam Thịnh Tây thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57813

14

Xã Cam Thịnh Đông thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57814

15

Xã Cam Lập thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57815

16

Xã Cam Bình thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57816

17

Phường Cam Nghĩa thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57817

18

Xã Cam Thành Nam thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57818

19

Phường Cam Phúc Bắc thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57819

20

Phường Cam Phúc Nam thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57820

21

Bưu Cục Phát Cam Ranh thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57850

22

Bưu Cục Cam Phú thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57851

23

Bưu Cục Cam Phước Đông thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57852

24

Bưu Cục Mỹ Thanh thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57853

25

Bưu Cục Mỹ Ca thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57854

26

Bưu Cục Cam Phúc Nam thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57855

27

Bưu Cục Cam Phúc thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57856

28

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bình Hưng thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57857

29

Bưu Cục KHL-HCC Cam Ranh thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

57898