Mã bưu điện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

Tiên Lữ là huyện thuộc tỉnh Hưng Yên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hưng Yên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tiên Lữ thuộc tỉnh Hưng Yên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-hung-yen

Mã bưu điện huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên: 17200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17200

2

Huyện ủy huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17201

3

Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17202

4

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17204

6

Thị Trấn Vương huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17206

7

Xã Hưng Đạo huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17207

8

Xã Ngô Quyền huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17208

9

Xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17209

10

Xã Dị Chế huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17210

11

Xã Lệ Xá huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17211

12

Xã An Viên huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17212

13

Xã Đức Thắng huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17213

14

Xã Trung Dũng huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17214

15

Xã Hải Triều huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17215

16

Xã Thủ Sỹ huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17216

17

Xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17217

18

Xã Thụy Lôi huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17218

19

Xã Cương Chính huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17219

20

Xã Minh Phương huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17220

21

Bưu Cục Phát Tiên Lữ huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17250

22

Bưu Cục Ba Hàng huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17251

23

Bưu Cục Thụy Lôi huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

17252