Mã bưu điện Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên là thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hưng Yên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-hung-yen

Mã bưu điện thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên: 17100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17100

2

Thành ủy thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17104

6

Phường Hiến Nam thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17106

7

Phường An Tảo thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17107

8

Phường Lam Sơn thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17108

9

Phường Lê Lợi thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17109

10

Phường Hồng Châu thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17110

11

Phường Minh Khai thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17111

12

Phường Quang Trung thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17112

13

Xã Bảo Khê thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17113

14

Xã Trung Nghĩa thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17114

15

Xã Liên Phương thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17115

16

Xã Hồng Nam thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17116

17

Xã Quảng Châu thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17117

18

Xã Phú Cường thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17118

19

Xã Hùng Cường thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17119

20

Xã Phương Chiểu thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17120

21

Xã Tân Hưng thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17121

22

Xã Hoàng Hanh thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17122

23

Bưu Cục Phát Hưng Yên thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17150

24

Bưu Cục Chợ Gạo thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17151

25

Bưu Cục Lê Lợi thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17152

26

Bưu Cục Phố Hiến thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17153

27

Bưu Cục Dốc Lã thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17154

28

Bưu Cục Trung Nghĩa thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17155

29

Bưu Cục Hệ 1 Hưng Yên thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

17199