Mã bưu điện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Quảng Điền là huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thừa Thiên Huế mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Quảng Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế: 49200

1

Bưu cục Trung tâm huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49200

2

Huyện ủy huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49201

3

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49202

4

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49204

6

Thị trấn Sịa huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49206

7

Xã Quảng Phước huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49207

8

Xã Quảng Công huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49208

9

Xã Quảng Ngạn huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49209

10

Xã Quảng Thái huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49210

11

Xã Quảng Lợi huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49211

12

Xã Quảng Vinh huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49212

13

Xã Quảng Phú huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49213

14

Xã Quảng Thọ huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49214

15

Xã Quảng An huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49215

16

Xã Quảng Thành huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49216

17

Bưu cục phát Quảng Điền huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49250

18

Bưu cục Quảng Công huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49251

19

Bưu cục Quảng Thành huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49252