Mã bưu điện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

Phú Vang là huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thừa Thiên Huế mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế: 49900

1

Bưu cục Trung tâm huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49900

2

Huyện ủy huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49901

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49902

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49904

6

Thị trấn Phú Đa huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49906

7

Xã Phú Xuân huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49907

8

Xã Phú Lương huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49908

9

Xã Vinh Thái huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49909

10

Xã Vinh Hà huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49910

11

Xã Vinh Phú huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49911

12

Xã Vinh An huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49912

13

Xã Vinh Thanh huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49913

14

Xã Vinh Xuân huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49914

15

Xã Phú Diên huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49915

16

Xã Phú Hải huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49916

17

Xã Phú Thuận huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49917

18

Thị trấn Thuận An huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49918

19

Xã Phú Thanh huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49919

20

Xã Phú Mậu huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49920

21

Xã Phú Thượng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49921

22

Xã Phú Dương huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49922

23

Xã Phú An huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49923

24

Xã Phú Mỹ huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49924

25

Xã Phú Hồ huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49925

26

Bưu cục phát Phú Vang huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49950

27

Bưu cục Cửa Thuận huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49951

28

Bưu cục Phú Tân huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49952

29

Bưu cục Trung Đông huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49953

30

Bưu cục Viễn Trình huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49954

31

Bưu cục Vinh An huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49955

32

Bưu cục Vinh Thái huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49956

33

Bưu điện văn hóa xã Phú Diên huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49957

34

Bưu điện văn hóa xã Tân An huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

49958