Mã bưu điện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Phú Lộc là huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thừa Thiên Huế mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Lộc thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế: 49800

1

Bưu cục Trung tâm huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49800

2

Huyện ủy huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49801

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49802

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49804

6

Thị trấn Phú Lộc huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49806

7

Xã Lộc Bình huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49807

8

Xã Lộc Vĩnh huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49808

9

Xã Vinh Hải huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49809

10

Xã Vinh Mỹ huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49810

11

Xã Vinh Hưng huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49811

12

Xã Vinh Giang huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49812

13

Xã Vinh Hiền huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49813

14

Xã Lộc An huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49814

15

Xã Lộc Sơn huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49815

16

Xã Lộc Bổn huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49816

17

Xã Xuân Lộc huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49817

18

Xã Lộc Hòa huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49818

19

Xã Lộc Điền huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49819

20

Xã Lộc Tiến huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49820

21

Xã Lộc Trì huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49821

22

Xã Lộc Thủy huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49822

23

Thị trấn Lăng Cô huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49823

24

Bưu cục phát Phú Lộc huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49850

25

Bưu cục Cửa Tư Hiền huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49851

26

Bưu cục La Sơn huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49852

27

Bưu cục Lăng Cô huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49853

28

Bưu cục Phụng Chánh huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49854

29

Bưu cục Thừa Lưu huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49855

30

Bưu cục Truồi huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

49856