Mã bưu điện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Phong Điền là huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thừa Thiên Huế mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế: 49300

1

Bưu cục Trung tâm huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49300

2

Huyện ủy huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49301

3

Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49302

4

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49304

6

Thị trấn Phong Điền huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49306

7

Xã Phong Hiền huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49307

8

Xã Phong Chương huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49308

9

Xã Điền Lộc huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49309

10

Xã Điền Hòa huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49310

11

Xã Điền Hải huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49311

12

Xã Phong Hải huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49312

13

Xã Điền Môn huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49313

14

Xã Điền Hương huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49314

15

Xã Phong Bình huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49315

16

Xã Phong Hòa huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49316

17

Xã Phong Thu huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49317

18

Xã Phong Mỹ huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49318

19

Xã Phong An huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49319

20

Xã Phong Sơn huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49320

21

Xã Phong Xuân huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49321

22

Bưu cục phát Phong Điền huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49350

23

Bưu cục An Lỗ huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49351

24

Bưu cục Điền Hòa huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49352

25

Bưu cục Phong Xuân huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

49353