Mã bưu điện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

Hương Thủy là thị xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thừa Thiên Huế mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Hương Thủy thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hue

Mã bưu điện thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế: 49600

1

Bưu cục Trung tâm thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49600

2

Thị ủy thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49601

3

Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49602

4

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49604

6

Phường Thủy Châu thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49606

7

Xã Thủy Thanh thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49607

8

Xã Thủy Vân thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49608

9

Phường Thủy Dương thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49609

10

Xã Thủy Bằng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49610

11

Phường Thủy Phương thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49611

12

Phường Phú Bài thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49612

13

Phường Thủy Lương thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49613

14

Xã Thủy Tân thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49614

15

Xã Thủy Phù thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49615

16

Xã Phú Sơn thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49616

17

Xã Dương Hòa thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49617

18

Bưu cục phát Hương Thủy thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49650

19

Bưu cục Thủy Dương thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49651

20

Bưu điện văn hóa xã Thủy Châu thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

49652