Mã bưu điện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

Kim Bôi là huyện thuộc tỉnh Hòa Bình có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hoà Bình mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kim Bôi thuộc tỉnh Hòa Bình cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hòa Bình mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình: 36900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36900

2

Huyện ủy huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36901

3

Hội đồng nhân dân huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36902

4

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36904

6

Thị Trấn Bo huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36906

7

Xã Kim Bình huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36907

8

Xã Trung Bì huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36908

9

Xã Lập Chiệng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36909

10

Xã Nật Sơn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36910

11

Xã Hùng Tiến huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36911

12

Xã Bắc Sơn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36912

13

Xã Bình Sơn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36913

14

Xã Đú Sáng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36914

15

Xã Tú Sơn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36915

16

Xã Vĩnh Tiến huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36916

17

Xã Sơn Thủy huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36917

18

Xã Thượng Bì huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36918

19

Xã Hạ Bì huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36919

20

Xã Vĩnh Đồng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36920

21

Xã Đông Bắc huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36921

22

Xã Thượng Tiến huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36922

23

Xã Hợp Đồng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36923

24

Xã Kim Tiến huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36924

25

Xã Kim Bôi huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36925

26

Xã Kim Truy huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36926

27

Xã Cuối Hạ huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36927

28

Xã Nuông Dăm huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36928

29

Xã Mi Hòa huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36929

30

Xã Sào Báy huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36930

31

Xã Nam Thượng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36931

32

Xã Hợp Kim huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36932

33

Xã Kim Sơn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36933

34

Bưu Cục Phát Kim Bôi huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36950

35

Bưu Cục Bãi Chạo huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36951

36

Bưu Cục Nam Thượng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

36952