Mã bưu điện Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh

Sài Gòn là thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sài Gòn thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại đây >>>http://tinyurl.com/ma-buu-dien-tp-ho-chi-minh

Mã bưu điện Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh: 70000

0

Bưu cục Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

70000

1

Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) thành phố Hồ Chí Minh

70001

2

Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) thành phố Hồ Chí Minh

70002

3

Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

70003

4

Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

70004

5

Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương) thành phố Hồ Chí Minh

70005

6

Ban Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

70007

7

Đảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh

70008

8

Cục Quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng)

70010

9

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam

70011

10

Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội)

70030

11

Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao)

70035

12

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh

70036

13

Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh

70037

14

Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ) tại thành phố Hồ Chí Minh

70040

15

Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương) tại thành phố Hồ Chí Minh

70041

16

Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại thành phố Hồ Chí Minh

70042

17

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh

70043

18

Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

70045

19

Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh

70046

20

Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

70047

21

P9, Văn phòng Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh

70049

22

Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) tại thành phố Hồ Chí Minh

70052

23

Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh

70053

24

Bộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh

70054

25

Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) tại thành phố Hồ Chí Minh

70055

26

Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh

70056

27

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

70057

28

Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

70058

29

Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh

70060

30

Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

70061

31

Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh

70062

32

Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

70063

33

Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ

70064

34

Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

70065

35

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70066

36

Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70067

37

Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70068

38

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam

70070

39

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70071

40

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70072

41

Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TPhườngHCM (Ban Cơ yếu Chính phủ)

70073

42

Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ)

70074

43

Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

70087

44

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70088

45

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70089

46

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70090

47

Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam)  tại thành phố Hồ Chí Minh

70092

48

Bưu Cục Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

70000

49

Ủy ban Kiểm tra thành ủy tại thành phố Hồ Chí Minh

70101

50

Ban Tổ chức thành ủy tại thành phố Hồ Chí Minh

70102

51

Ban Tuyên giáo thành ủy tại thành phố Hồ Chí Minh

70103

52

Ban Dân vận thành ủy tại thành phố Hồ Chí Minh

70104

53

Ban Nội chính thành ủy tại thành phố Hồ Chí Minh

70105

54

Đảng ủy khối cơ quan tại thành phố Hồ Chí Minh

70109

55

Thành ủy và Văn phòng thành ủy tại thành phố Hồ Chí Minh

70110

56

Đảng ủy khối doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

70111

57

Báo Sài Gòn Giải Phóng tại thành phố Hồ Chí Minh

70116

58

Hội đồng nhân dân thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70121

59

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70130

60

Tòa án nhân dân thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70135

61

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70136

62

Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh

70137

63

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh

70140

64

Sở Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh

70141

65

Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh

70142

66

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh

70143

67

Sở Ngoại vụ tại thành phố Hồ Chí Minh

70144

68

Sở Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

70145

69

Sở Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh

70146

70

Sở Văn hoá và Thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh

70147

71

Sở Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh

70148

72

Công an thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70149

73

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố

70150

74

Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

70151

75

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

70152

76

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

70153

77

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

70154

78

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

70155

79

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

70156

80

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

70157

81

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

70158

82

Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

70159

83

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

70160

84

Bộ Tư lệnh Thành phố thành phố Hồ Chí Minh

70161

85

Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

70162

86

Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70163

87

Thanh tra thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70164

88

Học viện Cán bộ thành phố tại  thành phố Hồ Chí Minh

70165

89

Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70166

90

Đài truyền hình thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70167

91

Đài Tiếng nói nhân dân thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70168

92

Bảo hiểm xã hội thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70170

93

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

70178

94

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

70179

95

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh

70180

96

Kho bạc Nhà nước thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70181

97

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

70185

98

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh

70186

99

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh

70187

100

Liên đoàn Lao động thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70188

101

Hội Nông dân thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70189

102

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70190

103

Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh

70191

104

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70192

105

Hội Cựu chiến binh thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh

70193

106

Điểm phục vụ Bưu điện T78 thành phố Hồ Chí Minh

70199