Mã bưu điện Quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

Quận Bình Thạnh là quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Quận Bình Thạnh thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại đây >>>http://tinyurl.com/ma-buu-dien-tp-ho-chi-minh

Mã bưu điện Quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh: 72300

1

Bưu Cục Trung tâm quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72300

2

Quận ủy quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72301

3

Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72302

4

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72304

6

Phường 14 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72306

7

Phường 24 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72307

8

Phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72308

9

Phường 27 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72309

10

Phường 26 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72310

11

Phường 13 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72311

12

Phường 12 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72312

13

Phường 11 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72313

14

Phường 5 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72314

15

Phường 6 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72315

16

Phường 7 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72316

17

Phường 3 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72317

18

Phường 1 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72318

19

Phường 2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72319

20

Phường 15 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72320

21

Phường 17 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72321

22

Phường 21 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72322

23

Phường 19 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72323

24

Phường 22 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72324

25

Phường 28 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72325

26

Bưu Cục Phát Bình Thạnh quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72350

27

Bưu Cục Phát Trung Tâm 2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72351

28

Bưu Cục TTDVKH Gia Định 1 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72352

29

Bưu Cục Thanh Đa quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72353

30

Bưu Cục Hàng Xanh quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72354

31

Bưu Cục Thị Ngh​è quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

72355