Mã bưu điện Quận 9 TP.HCM

Quận 9 là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện quận 9 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-tp-ho-chi-minh

Mã bưu điện quận 9 thành phố Hồ Chí Minh: 71200

1

Bưu Cục Trung tâm quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71200

2

Quận ủy quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71201

3

Hội đồng nhân dân quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71202

4

Ủy ban nhân dân quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71204

6

Phường Hiệp Phú quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71206

7

Phường Tăng Nhơn Phú A quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71207

8

Phường Phước Long A quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71208

9

Phường Phước Bình quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71209

10

Phường Phước Long B quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71210

11

Phường Tăng Nhơn Phú B quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71211

12

Phường Phú Hữu quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71212

13

Phường Long Trường quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71213

14

Phường Long Phước quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71214

15

Phường Trường Thạnh quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71215

16

Phường Long Thạnh Mỹ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71216

17

Phường Long Bình quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71217

18

Phường Tân Phú quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71218

19

Bưu Cục Phát Quận 9 quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71250

20

Bưu Cục Chợ Nho quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71251

21

Bưu Cục Phước Long quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71252

22

Bưu Cục Phước Bình quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71253

23

Bưu Cục Phú Hữu quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71254

24

Bưu Cục Cây Dầu quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71255

25

Bưu Cục Trường Thạnh quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

71256