Mã bưu điện Quận 8 TP.HCM

Quận 8 là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện quận 8 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện quận 8 thành phố Hồ Chí Minh: 73000

1

Bưu Cục Trung tâm quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73000

2

Quận ủy quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73001

3

Hội đồng nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73002

4

Ủy ban nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73003

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73004

6

Phường 11 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73006

7

Phường 9 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73007

8

Phường 8 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73008

9

Phường 10 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73009

10

Phường 13 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73010

11

Phường 12 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73011

12

Phường 14 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73012

13

Phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73013

14

Phường 16 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73014

15

Phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73015

16

Phường 6 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73016

17

Phường 5 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73017

18

Phường 4 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73018

19

Phường 3 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73019

20

Phường 2 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73020

21

Phường 1 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73021

22

Bưu Cục Phát Quận 8 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73050

23

Bưu Cục Dã Tượng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73052

24

Bưu Cục Chánh Hưng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73053

25

Bưu Cục Rạch Ông quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

73054