Mã bưu điện Quận 6 TP.HCM

Quận 6 là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện quận 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện quận 6 thành phố Hồ Chí Minh: 73100

1

Bưu Cục Trung tâm quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73100

2

Quận ủy quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73101

3

Hội đồng nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73102

4

Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73104

6

Phường 1 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73106

7

Phường 2 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73107

8

Phường 3 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73108

9

Phường 4 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73109

10

Phường 5 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73110

11

Phường 6 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73111

12

Phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73112

13

Phường 8 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73113

14

Phường 7 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73114

15

Phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73115

16

Phường 11 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73116

17

Phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73117

18

Phường 13 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73118

19

Phường 14 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73119

20

Bưu Cục Minh Phụng quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73150

21

Bưu Cục Lý Chiêu Hoàng quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73151

22

Bưu Cục Phú Lâm quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

73152