Mã bưu điện Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

Quận 4 là quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Quận 4 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh: 72800

1

Bưu Cục Trung tâm Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72800

2

Quận ủy Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72801

3

Hội đồng nhân dân Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72802

4

Ủy ban nhân dân Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72804

6

Phường 12 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72806

7

Phường 9 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72807

8

Phường 6 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72808

9

Phường 5 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72809

10

Phường 2 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72810

11

Phường 1 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72811

12

Phường 3 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72812

13

Phường 4 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72813

14

Phường 8 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72814

15

Phường 10 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72815

16

Phường 14 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72816

17

Phường 15 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72817

18

Phường 16 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72818

19

Phường 18 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72819

20

Phường 13 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72820

21

Bưu Cục Phát Quận 4 Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72850

22

Bưu Cục Khánh Hội Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

72851