Mã bưu điện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

Quận 2 là quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Quận 2 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh: 71100

1

Bưu Cục Trung tâm quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71100

2

Quận ủy quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71101

3

Hội đồng nhân dân quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71102

4

Ủy ban nhân dân quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71104

6

Phường An Phú quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71106

7

Phường Thảo Điền quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71107

8

Phường Bình An quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71108

9

Phường An Khánh quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71109

10

Phường Thủ Thiêm quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71110

11

Phường An Lợi Đông quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71111

12

Phường Bình Khánh quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71112

13

Phường Bình Trưng Tây quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71113

14

Phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71114

15

Phường Cát Lái quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71115

16

Phường Bình Trưng Đông quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71116

17

Bưu Cục Phát Quận 2 quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71150

18

Bưu Cục An Điền quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71151

19

Bưu Cục An Khánh quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71152

20

Bưu Cục Bình Trưng quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71153

21

Bưu Cục Cát Lái quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71154

22

Bưu Cục Tân Lập quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

71155