Mã bưu điện Quận 11 TP.HCM

Quận 11 là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện quận 11 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện quận 11 thành phố Hồ Chí Minh: 72600

1

Bưu Cục Trung tâm quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72600

2

Quận ủy quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72601

3

Hội đồng nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72602

4

Ủy ban nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72604

6

Phường 10 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72606

7

Phường 14 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72607

8

Phường 5 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72608

9

Phường 3 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72609

10

Phường 1 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72610

11

Phường 2 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72611

12

Phường 16 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72612

13

Phường 9 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72613

14

Phường 8 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72614

15

Phường 12 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72615

16

Phường 6 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72616

17

Phường 4 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72617

18

Phường 7 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72618

19

Phường 13 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72619

20

Phường 11 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72620

21

Phường 15 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72621

22

Bưu Cục Đầm Sen quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72650

23

Bưu Cục Lạc Long Quân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72651

24

Bưu Cục Phó Cơ Điều quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72652

25

Bưu Cục Tôn Thất Hiệp quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72653

26

Bưu Cục Lữ Gia quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

72654