Mã bưu điện Quận 10 TP.HCM

Quận 10 là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện quận 10 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện quận 10 thành phố Hồ Chí Minh: 72500

1

Bưu Cục Trung tâm quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72500

2

Quận ủy quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72501

3

Hội đồng nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72502

4

Ủy ban nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72504

6

Phường 14 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72506

7

Phường 9 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72507

8

Phường 10 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72508

9

Phường 11 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72509

10

Phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72510

11

Phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72511

12

Phường 15 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72512

13

Phường 8 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72513

14

Phường 7 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72514

15

Phường 6 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72515

16

Phường 5 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72516

17

Phường 4 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72517

18

Phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72518

19

Phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72519

20

Phường 1 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72520

21

Bưu Cục Phát Quận 10 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72550

22

Bưu Cục Phát Trung tâm 4 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72551

23

Bưu Cục Phát Logistics quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72552

24

Bưu Cục KHL Chợ Lớn 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72553

25

Bưu Cục Phú Thọ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72555

26

Bưu Cục Bà Hạt quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72557

27

Bưu Cục Ngã Sáu Dân Chủ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72558

28

Bưu Cục Sư Vạn Hạnh quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72559

29

Bưu Cục Hoà Hưng quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72560

30

Bưu Cục Ngô Quyền quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

72561