Mã bưu điện Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1 là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện quận 1 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện quận 1 thành phố Hồ Chí Minh: 71000

1

Bưu Cục Trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71000

2

Quận ủy quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71001

3

Hội đồng nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71002

4

Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71003

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71004

6

Phường Bến Nghé quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71006

7

Phường Đa Kao quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71007

8

Phường Tân Định quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71008

9

Phường Bến Thành quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71009

10

Phường Nguyễn Thái Bình quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71010

11

Phường Cầu Ông Lãnh quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71011

12

Phường Phạm Ngũ Lão quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71012

13

Phường Cô Giang quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71013

14

Phường Nguyễn Cư Trinh quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71014

15

Phường Cầu Kho quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71015

16

Bưu Cục Phát Quận 1 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71050

17

Bưu Cục Phát TTDVKH Sài Gòn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71051

18

Bưu Cục Phát Trung Tâm 1 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71052

19

Bưu Cục Phát Quận 3 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71053

20

Bưu Cục Phát Quận 4 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71054

21

Bưu Cục KHL Sài Gòn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71055

22

Bưu Cục Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71056

23

Bưu Cục Nguyễn Du quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71057

24

Bưu Cục Đa Kao quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71058

25

Bưu Cục Tân Định quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71059

26

Bưu Cục Bến Thành quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71060

27

Bưu Cục Trần Hưng Đạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71061

28

Bưu Cục Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

71099