Mã bưu điện Phú Nhuận TP.HCM

Phú Nhuận là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Nhuận thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh: 72200

1

Bưu Cục Trung tâm quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72200

2

Quận ủy quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72201

3

Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72202

4

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72204

6

Phường 11 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72206

7

Phường 12 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72207

8

Phường 17 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72208

9

Phường 15 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72209

10

Phường 2 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72210

11

Phường 1 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72211

12

Phường 7 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72212

13

Phường 3 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72213

14

Phường 4 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72214

15

Phường 5 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72215

16

Phường 9 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72216

17

Phường 8 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72217

18

Phường 10 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72218

19

Phường 14 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72219

20

Phường 13 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72220

21

Bưu Cục Phát Phú Nhuận quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72250

22

Bưu Cục Đông Ba quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72251

23

Bưu Cục Lê Văn Sỹ quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

72252