Mã bưu điện Nhà Bè TP.HCM

Nhà Bè là một huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-tp-ho-chi-minh

Mã bưu điện huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh: 73200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73200

2

Huyện ủy huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73201

3

Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73202

4

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73204

6

Thị Trấn Nhà Bè huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73206

7

Xã Phước Kiển huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73207

8

Xã Phước Lộc huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73208

9

Xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73209

10

Xã Phú Xuân huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73210

11

Xã Long Thới huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73211

12

Xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73212

13

Bưu Cục Phát Nhà Be huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73250

14

Bưu Cục Phước Kiển huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73251

15

Bưu Cục Hiệp Phước huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

73253