Mã bưu điện Hóc Môn TP.HCM

Hóc Môn là một huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Hóc Môn thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh: 71700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71700

2

Huyện ủy huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71701

3

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71702

4

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71704

6

Thị Trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71706

7

Xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71707

8

Xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71708

9

Xã Nhị Bình huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71709

10

Xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71710

11

Xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71711

12

Xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71712

13

Xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71713

14

Xã Bà Điểm huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71714

15

Xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71715

16

Xã Trung Chánh huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71716

17

Xã Tân Xuân huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71717

18

Bưu Cục Phát Hóc Môn A huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71750

19

Bưu Cục Phát Hóc Môn B huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71751

20

Bưu Cục TTDVKH Hóc Môn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71752

21

Bưu Cục KHL Hóc Môn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71753

22

Bưu Cục Đông Thạnh huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71754

23

Bưu Cục Nhị Xuân huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71755

24

Bưu Cục Bà Điểm huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71756

25

Bưu Cục An Sương huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71757

26

Bưu Cục Ngã Ba Bầu huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71758

27

Bưu Cục Trung Chánh huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71759

28

Bưu Cục Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

71760