Mã bưu điện Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

Bình Tân là quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bình Tân thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện Quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh: 71900

1

Bưu Cục Trung tâm quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71900

2

Quận ủy quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71901

3

Hội đồng nhân dân quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71902

4

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71904

6

Phường An Lạc quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71906

7

Phường An Lạc A quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71907

8

Phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71908

9

Phường Tân Tạo A quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71909

10

Phường Bình Trị Đông quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71910

11

Phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71911

12

Phường Binh Hưng Hoà A quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71912

13

Phường Bình Hưng Hòa quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71913

14

Phường Binh Hưng Hoà B quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71914

15

Phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71915

16

Bưu Cục Phát Bình Trị Đông quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71950

17

Bưu Cục Phát Gò Mây quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71951

18

Bưu Cục Phát An Lạc quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71952

19

Bưu Cục Phát Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71953

20

Bưu Cục Phát TTDVKH Bình Chánh quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71954

21

Bưu Cục Phát Gò Xoài quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71955

22

Bưu Cục KHL Bình Tân quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71956

23

Bưu Cục Hồ Học Lãm quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71957

24

Bưu Cục Tên Lửa quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71958

25

Bưu Cục Bốn Xã quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71959

26

Bưu Cục Bình Trị Đông quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71960

27

Bưu Cục Bình Hưng Hòa quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71961

28

Bưu Cục Gò Xoài quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71962

29

Bưu Cục Gò Mây quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71963

30

Bưu Cục Bà Hom quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71964

31

Bưu Cục Tân Kiên quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71965

32

Bưu Cục An Lạc quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71966

33

Bưu Cục Mũi Tàu quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

71967