Mã bưu điện Bình Chánh TP.HCM

Bình Chánh là một huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Hồ Chí Minh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bình Chánh thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Việt Nam

Mã bưu điện huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh: 71800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71800

2

Huyện ủy huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71801

3

Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71802

4

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71804

6

Thị Trấn Tân Túc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71806

7

Xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71807

8

Xã An Phú Tây huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71808

9

Xã Hưng Long huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71809

10

Xã Quy Đức huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71810

11

Xã Đa Phước huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71811

12

Xã Phong Phú huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71812

13

Xã Bình Hưng huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71813

14

Xã Bình Chánh huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71814

15

Xã Tân Kiên huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71815

16

Xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71816

17

Xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71817

18

Xã Bình Lợi huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71818

19

Xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71819

20

Xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71820

21

Xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71821

22

Bưu Cục Phát Tân Túc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71850

23

Bưu Cục Phát Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71851

24

Bưu Cục Phát Hưng Long huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71852

25

Bưu Cục Phát Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71853

26

Bưu Cục Phát Phong Phú huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71854

27

Bưu Cục Chợ Đệm huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71855

28

Bưu Cục Ghisê 2 Chợ Bình Chánh huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71856

29

Bưu Cục Quy Đức huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71857

30

Bưu Cục Phong Phú huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71858

31

Bưu Cục Bình Hưng huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71859

32

Bưu Cục Chợ Bình Chánh huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71860

37

Bưu Cục Láng Le huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71861

33

Bưu Cục Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71862

34

Bưu Cục Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71863

35

Bưu Cục Cầu Xáng huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71864

36

Bưu Điện Văn Hóa Xã Láng Le 1 huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

71865