Mã bưu điện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

Vị Thủy là huyện thuộc tỉnh Hậu Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hậu Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vị Thủy thuộc tỉnh Hậu Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hau-giang

Mã bưu điện huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang: 35200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95200

2

Huyện ủy huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95201

3

Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95202

4

Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95204

6

Thị Trấn Nàng Mau huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95206

7

Xã Vị Thắng huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95207

8

Xã Vị Trung huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95208

9

Xã Vĩnh Tường huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95209

10

Xã Vĩnh Trung huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95210

11

Xã Vị Bình huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95211

12

Xã Vị Thanh huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95212

13

Xã Vị Đông huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95213

14

Xã Vị Thuỷ huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95214

15

Xã Vĩnh Thuận Tây huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95215

16

Bưu Cục Phát Vị Thủy huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95250

17

Bưu Cục Vị Thanh huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

95251