Mã bưu điện Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Vị Thanh là thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hậu Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hau-giang

Mã bưu điện thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang: 35100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95100

2

Thành ủy thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95104

6

Phường 1 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95106

7

Phường 5 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95107

8

Phường 4 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95108

9

Xã Vị Tân thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95109

10

Phường 7 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95110

11

Phường 3 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95111

12

Xã Hoả Lựu thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95112

13

Xã Tân Tiến thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95113

14

Xã Hoả Tiến thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95114

15

Bưu Cục Phát Vị Thanh thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95150

16

Bưu Cục Phường 1 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95151

17

Bưu Cục Phường 7 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95152

18

Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Tiến thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95153

19

Bưu Cục Hệ 1 Hậu Giang thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

95199