Mã bưu điện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

Phụng Hiệp là huyện thuộc tỉnh Hậu Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hậu Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang: 35500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95500

2

Huyện ủy huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95501

3

Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95502

4

Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95504

6

Thị Trấn Cây Dương huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95506

7

Xã Phụng Hiệp huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95507

8

Xã Hòa Mỹ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95508

9

Xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95509

10

Thị Trấn Búng Tàu huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95510

11

Xã Tân Phước Hưng huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95511

12

Xã Tân Long huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95512

13

Xã Long Thạnh huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95513

14

Xã Thạnh Hòa huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95514

15

Xã Bình Thành huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95515

16

Xã Tân Bình huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95516

17

Thị Trấn Kinh Cùng huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95517

18

Xã Hòa An huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95518

19

Xã Phương Bình huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95519

20

Xã Phương Phú huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95520

21

Bưu Cục Phát Phụng Hiệp huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95550

22

Bưu Cục Hòa Mỹ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95551

23

Bưu Cục Tân Phước Hưng huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95552

24

Bưu Cục Cầu Trắng huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95553

25

Bưu Cục Long Thạnh huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95554

26

Bưu Cục Hòa An huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95555

27

Bưu Cục Phương Bình huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95556

28

Bưu Điện Văn Hóa Xã Cầu Mong huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

95557