Mã bưu điện Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

Ngã Bảy là thị xã thuộc tỉnh Hậu Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hậu Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang: 35600

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95600

2

Thị ủy thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95601

3

Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95602

4

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95604

6

Phường Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95606

7

Xã Đại Thành thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95607

8

Xã Hiệp Lợi thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95608

9

Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95609

10

Phường Hiệp Thành thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95610

11

Xã Tân Thành thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95611

12

Bưu Cục Phát Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95650

13

Bưu Cục Phường Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang

95651