Mã bưu điện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

Long Mỹ là huyện thuộc tỉnh Hậu Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hậu Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang: 35300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95300

2

Huyện ủy huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95301

3

Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95302

4

Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95304

6

Xã Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95306

7

Xã Vĩnh Viễn A huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95307

8

Xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95308

9

Xã Lương Tâm huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95309

10

Xã Xà Phiên huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95310

11

Xã Thuận Hòa huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95311

12

Xã Thuận Hưng huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95312

13

Xã Vĩnh Thuận Đông huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95313

14

Bưu Cục Phát Long Mỹ huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95350

15

Bưu Cục Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95351