Mã bưu điện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

Long Mỹ là thị xã thuộc tỉnh Hậu Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hậu Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hau-giang

Mã bưu điện thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang: 35400

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95400

2

Thị ủy thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95401

3

Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95402

4

Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95404

6

Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95406

7

Phường Vĩnh Tường thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95407

8

Phường Thuận An thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95408

9

Xã Long Phú thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95409

10

Xã Long Trị A thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95410

11

Xã Long Bình thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95411

12

Xã Long Trị thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95412

13

Xã Tân Phú thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95413

14

Phường Trà Lồng thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95414

15

Bưu Cục Phát Long Mỹ thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95450

16

Bưu Cục Trà Lồng thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

95451